Egyptens tidslinje

Egyptens nedskrivna historia med en enad centralmakt är mer än 5000 år gammal. Tiden före romarna tog makten vid 30 f kr är indelad i olika dynastier. Redan 3000 år före kristus startade den första dynastin. 

Den faraoniska tiden löpte från första dynastin till 20 dynastin, alltså under mer än 4000 år. Pyramiderna byggdes under Gamla Riket, 3-6 dynastin, medan Konungarnas Dal, Karnaktemplet, Luxortemplet och Abu Simbel byggdes under Nya Riket, 18-20 dynastin. 

Man vet att egyptierna tillverkade papper av papyrus redan under Gamla Riket. Samtidigt var det stenålder i Sverige.

1-2 DYNASTIN

3100 f Kr-2680 f Kr FÖRDYNASTISK TID 

Narmer – den förste faraon över Övre och Nedre Egypten

3-6 DYNASTIN

2680 f Kr-2400 f Kr GAMLA RIKET

Memphis var huvudstad. Alla de stora pyramiderna byggdes i Giza utanför Kairo, som gravar till faraonerna och deras skatter.

Djoser – Trappstegspyramiden i Sakkara

Sneferu – Den böjda pyramiden o den röda pyramiden

Keops – den stora pyramiden i Giza

Kheffren – den mellanstora pyramiden i Giza

Mykerinos – den lilla pyramiden i Giza

7-11 DYNASTIN

2400 f Kr-2100 f Kr FÖRSTA MELLANPERIODEN

En kaotisk period då Egypten delades upp i flera provinser. Centralmakten försvagades med ekonomisk och social nedgång som följd.

11-12 DYNASTIN

2100 f Kr-1650 f Kr MELLERSTA RIKET

Mentuhotep II, grundare av den 11 dynastin enade Egypten för andra gången och skapade en ny huvudstad i Thebe (dagens Luxor). Ny storhetstid. Under 12 dynastin flyttades huvudstaden från Thebe till Ahanasia i centrala Egypten.

13-17 DYNASTIN

1650 f Kr-1550 f Kr ANDRA MELLANPERIODEN

Svag centralmakt. Hyksos erövrade Egypten under 15 dynastin och flyttade huvudstaden till deltat mot Medelhavet.

18-20 DYNASTIN

1550 f Kr-1100 f Kr NYA RIKET

Egypten blomstrade med Thebe (dagens Luxor) som huvudstad. Faraonerna erövrade stor del av Asien och Afrika, bl a Nubien (södra Egypten och delar av Sudan). Faraonerna och alla deras skatter begravdes nu gömda i Konungarnas dal utanför Thebe istället för i stora pyramider. Anledningen var att alla pyramiderna plundrades. Nu ville man gömma skatterna istället.

Ahmose I – befriade landet från Hyksos.

Thutmosis I – Den första farao som grävde sin grav i Konungarnas Dal

Hatshepsut – Den kvinnliga faraon som regerade i 20 år och byggde sitt dödstempel i västra Thebe.

Thutmosis III – Egypten var störst till ytan under hans tid.

Amenhotep III – Grundade Luxor-templet. Memnon-kolosserna var en gång ingången till hans gigantiska dödstempel och är idag det enda som finns kvar av hans tempel.Troligen rasat pga överdimensionering.

Amenhotep IIII (Akhenaton) – Bildade den första monoteismen med Aton som enda gud. Flyttade huvudstaden till Tel el Amarna.

Tut ankh Amon – En farao som dog ung. Hans grav är den enda som har hittats i princip orörd.

Seti I – Grundaren av pelarhallen i Karnaktemplet. Stor krigare.

Ramses II – En stor byggare som bl a byggde Abu Simbel, en del av Luxor-templet och fullbordade pelarhallen i Karnak. Han blev över 90 år och regerade i ca 70 år.

Ramses III – Räddade Egypten från fenisier, libyer och nubier. Den sista stora faraon. Byggde Medinet Habu i Thebe som sitt dödstempel, vilket ännu delvis finns kvar.

21-25 DYNASTIN

1100 f Kr-750 f Kr TREDJE MELLANPERIODEN

Präglades av dynastier som grundades av libyer, nubier och Amon-präster.

25-31 DYNASTIN

750 f K- 331 f Kr Sentiden – EGYPTENS SISTA STORHETSTID

EFTER DYNASTIERNA

Alexander den store erövrar landet 332 f kr och bygger Alexandria som huvudstad. Han dör utan arvtagare. Ptolemaios I, vän till Alexander, grundar den ptolemeiska dynastin. Kleopatra VII och Antonius förlorar kriget mot Augustus, den förste romerska kejsaren, år 36 f kr.

330 f Kr-641 e Kr Sentiden – ROMERSK OCH BYSANTINSK TID

Bl a Augustus regerar. Egypten blir en provins. Den koptiska kyrkan, som hade sitt säte i Alexandria, påverkade utformningen av kristendomen. Staden blomstrade trots att den inte längre var huvudstad.

641 e Kr Sentiden – ARABERNA och islamiska perioden

Araberna erövrade Egypten 641 e kr och styrde Egypten från Arabien, Damaskus, Istanbul

1779- 1802 e kr Napoleon med franska fälttåg
1803 – 1952 Mohammad Ali

Egypten erövrades av brittiska militären 1882 – 1953

1952 Egyptiska Republiken skapas

Presidenter Nagib, Naser, Sadat och Mubarak

2011 Arabiska Våren

Mubarak avsätts och fängslas. Muslimska Bördraskapets representant Mursi blir president. Han avsätts senare genom en statskupp….EFTEREGYPTE