geografi och nilen

GEOGRAFI

Egypten har kust mot Medelhavet i norr och Röda Havet i öster. Sinaihalvön som ligger öster om Suezkanalen ligger i Asien medan resten av landet ligger i Afrika. I väster gränsar landet mot Libyen, i nordöst mot Israel och i söder mot Sudan. På andra sidan Röda Havet i öster ligger Saudi Arabien som man kan se från kusten. 

Egypten sträcker sig från Alexandria i norr till Abu Simbel i söder. Denna sträcka är ca 140 mil med bil. Luxor och Aswan ligger däremellan. Badorten Hurghada ligger på Egyptens östra kust mot Röda Havet och Sharm el Sheik ligger på Sinaihalvöns södra spets. 

SINAI OCH SUEZKANALEN

Sinai-halvön är 1/6 av Egyptens yta och har en befolkning på ca 600.000. Namnet Sinai kom till då man tror att det bibliska Sinaiberget ligger här i närheten av St Katarinas kloster, där man också kan finna ”den brinnande busken”. Sinai har varit en del av Egypten sedan första dynastin, ca 2500 år f.kr. Suezkanalen är en byggd kanal mellan Medelhavet och Röda Havet och avdelar också Afrika från Asien. Kanalen byggdes mellan 1859-1869 och är 196 km lång. År 2020 passerade mer än 18.500 fartyg. Kanalen har varit föremål för en hel del konflikter.

Israel invaderade och ockuperade halvön under Suezkrisen 1956 då Storbritannien och Frankrike tillsammans med Israel bestämde sig för att ta kontroll över Suezkanalen och avsätta president Nasser. FN, USA och Sovjetunionen pressade de tre staterna som drog sig tillbaka. Episoden förödmjukade länderna och stärkte Nasser i sin position. Nasser nationaliserade Suez Canal Company 26 juli 1956 vilket tidigare ägdes av framförallt franska och engelska aktieägare.

29 oktober 1956 invaderade Israel åter igen Sinai. Frankrike och Storbritannien krävde eldupphör vilket ignorerades och 5 november placerade de två länderna trupper längs Suezkanalen. Innan de egyptiska trupperna övermannades hade de gjort kanalen obrukbar genom att sänka 40 fartyg i kanalen. Det blev senare känt att Israel, Frankrike och Storbritannien hade konspirerat och planerat invasionen tillsammans. Länderna hade uppnått en del av sina militära mål men kanalen var värdelös. Efter nya kraftiga påtryckningar från USA drog de sig tillbaka. Eisenhower hade varnat Storbritannien och hotat med finansiella åtgärder såsom att sälja alla USAs obligationer i US Pound Sterling. Vissa historiker anser att detta var slutet på Storbritannien som en superpower i världen. Kanalen var stängd från oktober 1956 till mars 1957.

Israel ockuperade åter Sinai under sexadagarskriget 1967 och kanalen stängdes. 6 oktober 1973 inledde Egypten operation Yuom Kippur och kanalen öppnades igen 1975. Egypten och Israel skrev på ett fredsavtal 1978, Camp David-avtalet med hjälp av USAs president Kissinger. Till följd av detta återlämnades Sinai till Egypten 1982, förutom en liten del, Taba, som återlämnades först 1989.

Badorten Sharm el Sheik ligger på Sinahalvöns spets och är känt för sina vackra korallrev.

NILEN – BAHR AN NIL

Nilen, på arabiska Bahr an Nil, är världens längsta flod och är totalt ca 6.700 km. Den bildas av två floder som möts i Khartoum i Sudan söder om Egypten. Blå Nilen har sitt ursprung i Etiopien, och Vita Nilen i Victoriasjön i Uganda (den röda markeringen på andra kartan). Nilen flyter därefter genom Sudan och Egypten och ut i Medelhavet. När Nilen närmar sig Medelhavet breder den ut sig i ett enormt Delta som man kör genom på sin väg från Kairo till Alexandria. 

Lake Nasser är en av världens största vattenreservoarer, byggd i södra Egypten och norra Sudan. Den fungerar som damm till det enorma vattenkraftverket Höga Dammen i Aswan som förser Egypten med el. 

Nilen är Egyptens livsnerv och livet längs Nilen kan kallas världens största oas. Före byggande av Lake Nasser och Höga Dammen svämmades floden över varje år och försåg åkermarken med naturlig gödning. Man mätte vattenståndet i Nilen med Nilometrar som man än idag kan se i krokodiltemplet i KomOmbo. 

Alla provinser längs Nilen hade en Nilometer och kanaler från Nilen ut på den odlingsbara marken. Beroende på hur mycket vatten som kom varje år under översvämningarna, vilket varierade, bestämde centralmakten, Farao, hur mycket vatten varje provins fick ta. Hade inte detta styrts upp hade de södra provinserna kunnat ta för mycket livskraftigt vatten vilket hade lett till att de norra inte fick något. Översvämningarna skedde under ca 2 månader på sommaren. 

Rent praktiskt tror man att det gick till så här. Provinsen längst söderut hade en matematiker som när första översvämningen kom omgående skickade en kurir till Farao om vattennivån vars matematiker då beräknade hur stor årets översvämning skulle komma att bli. Med utgångspunkt från detta beräknades hur mycket vatten varje provins fick ta baserat Nilometerns nivå varje dag. Man skickade sedan kurirer via båt på Nilen för att informera provinserna längs vägen. Provinserna öppnade dagligen slussarna till sina kanaler och tog den mängd vatten de fick ta genom att mäta på Nilometern.

Provinsernas skatt till centralmakten baserades på mängden vatten man fick ta. Man ansåg detta gudomligt, något som gud bestämde, och det var därför inget som kunde ifrågasättas. 

Att man började kontrollera Nilens flöde med Höga Dammen har dock fått vissa konsekvenser. 

Flodens näringsämnen som finns i flodsedimentet når nu inte fram utan man måste använda konstgödsel. Flodens näringsämnen gynnade också tillväxten av plankton och när detta försvann drabbades  fiskpopulationen i östra Medelhavet.

Flodsedimentet byggde också upp floddeltat vilket kompenserade för erosionen från havet. Som en konsekvens av detta måste man idag bygga skyddsvallar för att skydda stränderna bland annat i Alexandria. Klimatförändringar med höjda vattennivåer hjälper inte heller till. 

Problemen med malaria och parasiten bilharzia har också ökat efter fördämningens tillkomst då vattenflödet minskat. Bilharzia trivs bäst i stillastående vatten.

Nilen har en egen gud som heter Hapi. Han var guden av översvämningarna som förde med sig liv och kraft till befolkningen. (röd