många Pyramider

SAQQARA

De flesta känner till de tre pyramiderna på Gizaplatån byggda av faraonerna Cheops, Kheffren och Mykerinos. Visste du att det finns ca 106 pyramider till i Egypten?

Pyramiderna var begravningsplatser för faraonerna under Gamla Riket, många tusen år före kända faraoner som Thut Ankh Amun och Ramses II levde. Man kan lätt tro att det man ser är det enda som är där, men marken under dessa pyramider är fulla av enorma labyrinter, gångar och salar som användes till olika saker. 

De äldsta pyramiderna finns i Saqqara utanför Kairo, byggda för ca 4680 år sedan. Här återfinner man Djosers trappstegspyramid. 

Begravningskomplexet är det första arkitektbyggda projektet gjort helt av sten. Komplexet hade fjorton ingångar men endast en var funktionell. Det består av den stora södra gårdsplanen och den norra Heb-Sed gårdsplanen med Djosers pyramid i mitten. Komplexet omringas av en 10, 5 meter hög stenmur. 

Djosers pyramid byggdes som en kvadratisk mastaba (huskropp) med 5 likadana mastabas staplade på varandra, varje lite mindre än den föregående, tills det blev en pyramid. Konstruktör var den kända Imhoteb som senare upphöjdes till en gud.

Pyramiden var ursprungligen 62 meter hög och sidorna var 125×109 meter.  Trappstegspyramiden är byggd av sandsten. Den är massiv och består av endast en smal korridor som leder till mitten av pyramiden i marknivå. Korridoren slutar i en liten sal där ingången till gravschaktet var gömd. Under pyramiden finns en labyrint med långa korridorer och salar. Själva gravkammaren ligger precis i mitten under pyramiden, 28 meter under markytan. Ingången förseglades med ett 3,5 ton tungt stenblock. Den var täckt av polerad vit sandsten en gång.

Labyrinten under pyramiden består av fyra stora kammare. Den östra innehöll tre sandstensreliefer av Djoser när han firade Heb-Sed. Väggarna runt relieferna var dekorerade med blå kakel. Man tror att de skulle symbolisera stråmattor som illusion till den undre världens hav. De andra tre kammarna var inte färdigställda. 

På östra sidan av pyramiden, nära den blå kammaren finns elva gravschakt som leder rakt ner 30-32 meter och sen vänder i en vinkelrät sväng åt väst. Det första schaktet användes som begravningsplats för kungliga familjemedlemmar. Det sjätte till elfte schaktet användes som symbolisk gravplats till förfädernas gravgudar i första och andra dynastin. Man hittade över 40.000 vaser och och skålar med kungliga namn ingraverade. 

Man tror att Djoser använde gamla gravkammare och sen förseglade dem för att rädda dem från plundrare. 

DAHSHUR

Dahshur är området längst söderut i Memphis nekropol utanför Kairo. Här finns ett antal pyramider och monument. Dahshur öppnades för allmänheten 1996 efter att ha varit ett stängt militärområde. Området är därför inte så exploaterat som Giza-området och har ett slags lugn över sig. Det är inte heller tillnärmelsevis lika många turister som kommer hit som till Giza. Det är mest känt för att vara platsen där utvecklingen från trappstegspyramid till riktig pyramid skedde. Detta var under tredje och fjärde dynastin. 

Farao Huni som regerade under tredje dynastin började konstruera en riktig pyramid i Meidum genom att använda en trappstegspyramid som bas för konstruktionen. Hans son Snofru, den första faraon i fjärde dynastin, var dock den som skulle höja pyramidbyggandet till en ny nivå. Snofru började med att färdigställa sin fars pyramid och byggde sedan en egen trappstegspyramid. Han påbörjade snart bygget av ännu en pyramid baserat på erfarenheterna han hade fått av sin tidigare byggen. Snofrus andra pyramid byggdes som en riktig pyramid från grunden, till skillnad från de andra som baserades på en trappstegspyramids konstruktion. Snofru märkte dock när han kommit ungefär halvvägs att vinkeln på 54 grader var för brant och ändrade således vinkel till 43 grader. Detta resulterade i den berömda ”Böjda Pyramiden”. Den är också känd för att ha kvar mycket av sitt ytskikt. 

Snofru kände dock att han hade misslyckats och påbörjade konstruktionen av ytterligare en pyramid ca 2 km norrut. Denna pyramid byggdes med 43 graders vinkel från början och är den första fullbordade riktiga pyramiden. Den kallas den ”Röda Pyramiden” pga att den är byggd av röd sandsten. Den är dessutom Egyptens näst största pyramid, endast 10 meter lägre än Snofrus son Cheops stora pyramid i Giza. Den måste ha varit en otrolig syn då dess faraoniska namn översätts till ”Den skinande pyramiden”.

Den Böjda Pyramiden
Den Röda Pyramiden