Egyptiska Statyer

Kheffrens staty i Diorit

Statyn är ett mästerverk gjorde av diorit, den hårdaste stenen i Egypten.

Statyn av den krönte faraon Kheffren  är en begravningsstaty. Kheffren regerade under den fjärde dynastin i det antika Egypten (för ca. 4500 år sedan.) och byggde sin pyramid intill Cheops med sfinxen som vakt för hans gravområde. Statyn hittades i dödstemplet nära Sfinxen och finns nu på det egyptiska museet i Kairo.

Konstruktionen är gjord av diorit, en värdefull, extremt hård och mörk sten som fördes 65 mil nedför Nilen till Kairo från kungliga stenbrott i södra Egypten. För att kunna skapa detta mästerverk behövs diamant eller stål, vilket egyptierna inte hade för 4500 år sedan.

För att skapa denna skulptur måste skulptören ha använt en subtraktiv metod med ett kubformat stenblock av diorit. Först ritade skulptören framsida-, baksida- och två profilvyer av Kheffren på stenens fyra vertikala ytor. Efter att de skissade planerna hade gjorts mejslade skulptören bort den överflödiga stenen på alla fyra sidor tills planerna möttes i rät vinkel. Det sista steget var att skulptera specifika detaljer av Kheffrens kropp och ansikte samt snida ut falkguden Horus och andra mönster på tronen. Förutom den subtraktiva metoden användes nötning, gnidning eller slipning av ytan för att avsluta produkten. Dioritstatyn är en stor imponerande staty på ca 150 cm.

Vilka redskap man använde för att kunna tillverka detta mästerverk är ett mysterium fram till idag.

Kheffrens dioritstaty på Egyptiska Museet
Kheffrens dioritstaty med falkguden Horus